Brexit ver van je bed?

 

Over bedreigingen, maar vooral ook kansen… waar wacht je nog op?

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland waarschuwde onlangs nog zijn achterban voor de mogelijke gevolgen van de Brexit. Deze waarschuwing komt voort uit zijn zorgen dat een overgroot deel van de ondernemers in het MKB geen zicht heeft op de mogelijke gevolgen van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Nog belangrijker, wanneer je onderneming de gevolgen niet kent, is anticiperen onmogelijk. Het gevaar is nu dat de Brexit meer invloed zal hebben dan vooraf ingeschat. Begrijpelijk misschien, niet elke onderneming doet zaken in het Verenigd Koninkrijk, toch? Of kunnen er ook gevolgen zijn wanneer je geen zaken doet aan de andere kant van de Noordzee? Wat als beide vragen met  een volmondig “ja” beantwoord kunnen worden? En wat als dat betekent dat je wellicht ook interessante kansen mist?

 

Bedreigingen

Allereerst de bedreigingen, hebben we dat maar gehad. De aankomende Brexit, hard of zacht, heeft gevolgen voor de internationale handel en betrekkingen. Als handelsnatie bij uitstek gaat de Brexit onze economie raken. Goederen en diensten uit Groot-Brittannië zijn in veel van onze ketens verweven. Dat betekent dat je misschien niet direct, maar wel je leveranciers (ook in tweede lijn en verder) en daarmee ook jezelf en je klant de gevolgen gaan ondervinden: langere levertijden, hogere administratieve last, hogere inkoopprijs door heffingen, minder export door heffingen. Macro-economische gevolgen zoals de koers van het Pond, dat mogelijk onder druk komt te staan, laten we dan nog maar buiten beschouwing.

Wanneer je wilt weten welke gevolgen de Brexit voor je kan hebben, dan zijn er tal van mogelijkheden om hier onderzoek naar te doen. Even los van jouw adviseurs kun je ook inzicht krijgen door bijvoorbeeld de Brexit-Impact-scan van de RVO, te vinden op www.brexitloket.nl. Deze scan wordt steeds aangepast op basis van de voortschrijdende invulling van de mogelijke Brexit-deal. Bij grote wijzigingen in de koers ervan kan het dus lonen de scan vaker in te vullen om zo het beste inzicht te krijgen.

 

Kansen

Oké, genoeg over bedreigingen. Als ondernemer heb je waarschijnlijk meer met kansen. Dat gevoel kennen we! In elke situatie waarin business van ondernemingen wordt bedreigd ontstaan andere behoeftes. Veranderende behoeftes brengen kansen. Kansen voor jou als ondernemer om te onderkennen en op in te springen. We geven twee concrete tips om hier praktisch mee aan de slag te gaan:

 

Tip 1: Ken je klantwaarde. Weet jij welke gevolgen de Brexit mogelijk voor je klanten heeft? Weet je of jouw klant dit weet? En hoe zit dat met je leveranciers? Welke behoeftes ontstaan er nu er iets groots gewijzigd gaat worden? Natuurlijk kun je daar zelf alleen over nadenken, jouw managementteam en of andere collega’s erin betrekken, maar wat belet je om gewoon de Brexit als gespreksonderwerp bij je klanten en leveranciers neer te leggen! Zo hoor je immers uit eerste hand wat gevolgen zijn en waar je dus op in kunt spelen. Misschien kun je in gesprek al samen bedenken wat voor jou en jouw zakenpartner de Brexit “zacht” maakt?

 

Tip 2: Waar Tip 1 gaat over snel anticiperen, gaat tip 2 over een diepgaande analyse van de mogelijke invloed van de Brexit en de wijze waarop je strategisch voordeel behaalt aan deze grote politiek-economische wijziging. Daarbij horen vragen als: Wat is mijn huidige koers? Met de Brexit in het verschiet, welke koerswijzigingen zijn er mogelijk opportuun? Welke wijzigingen vraagt dat van je organisatie in termen van wenselijke capaciteit, competenties, aanvullende benodigde data/gegevens en de verschillende workflows? Welke investeringen zijn dan nodig? Hoe ga je deze gewenste wijzigingen praktisch en vooral ook effectief realiseren? Welke methodes ga je daarvoor omarmen? Hoe geef je leiding aan deze verandering/nieuwe business opportunities? Hoe neem je jouw collega’s daarin mee? En wanneer verwachte kansen harde kansen worden; hoe ben je dan in staat om deze kansen effectief te pakken met je verkooporganisatie? Wat is daar nog voor nodig?

 

De vragen uit de tweede tip, zijn uiteraard niet random gekozen. Ze geven de belangrijke thema’s weer die elke onderneming (blijvend) succesvol maken, wanneer deze organisatie ze erkent en beantwoordt. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@smitdevries.nl en of te bellen met Erwin Schotman of Cyril Mentink.

Related posts