Business Boost

Wat kenmerkt jouw bedrijf?

Je hebt moeite om medewerkers te vinden, of je hebt zelfs een hoog verloop onder je personeel.

 

Je hebt geen inzicht in je resultaten. En daar maak je je wel eens zorgen om, want je wordt soms onaangenaam verrast.

 

Je bedrijf is volledig afhankelijk van jou. Dat klinkt leuk, maar als jij er een paar weken niet bent, dan loopt het niet soepel. Sterker nog, een echte vakantie heeft er in de afgelopen jaren niet ingezeten.

 

Je wordt geleefd door de waan van de dag. Brandjes blussen staat hoog op je dagelijkse prioriteitenlijstje.

 

Het merendeel van je projecten is amper winstgevend, of er moet zelfs geld bij. En het vervelendste is dat je er maar niet achter komt waar het nu precies fout gaat.Dat hou je nog wel even vol, maar er moet wel echt iets gebeuren..

Medewerkers zijn trots om bij jou te werken en als je een vacature hebt, willen mensen graag bij je komen werken. Sterker nog, je krijgt open sollicitaties..

 

Je weet precies waar jouw bedrijf staat, je hebt actuele stuurinformatie en je bent in staat om gefundeerde beslissingen te maken.

 

Jouw bedrijf werkt als een systeem. Iedereen heeft zijn/haar eigen taken. Als je wilt, kan je gerust een aantal weken op vakantie omdat je weet dat je bedrijf doordraait zonder jou.

 

Je hebt een helder doel. Elke actie die je doet, draagt bij aan dit doel. Zowel jouw eigen acties, als de acties van je medewerkers.

 

Je bent in staat om tot een scherpe voorcalculatie te komen. Je hebt je project uitvoering goed in de grip, wat betekent dat je projecten met een positief resultaat afsluit. En het mooiste is dat je van elk project leert en verbeterpunten direct weet te implementeren.

Herken jij je in een of meerdere situaties in de linkerkolom?

Dan gaan wij de uitdaging graag met jou aan! Dat doen we door middel van een Business Boost, dé manier om het potentieel van jouw bedrijf ook daadwerkelijk te gaan benutten. Want: elk bedrijf heeft potentieel om betere resultaten te behalen dan zij nu doen. Waar dat potentieel ligt, gaan we uitzoeken in de Business Boost!

 

De 100-dagen Business Boost is jouw oplossing

Onze Business Boost is een zeer doeltreffende aanpak om veranderingen door te voeren in je bedrijf. In de boost gaan zowel de directie/eigenaar, het management én de medewerkers aan de slag. Wij vinden namelijk dat alle lagen van de organisatie zich betrokken moeten voelen. Alleen dan bereik je de veranderingen die je voor ogen had.

 

De Business Boost is een programma dat gemiddeld honderd dagen duurt. Lang genoeg om veranderingen ook echt te realiseren, kort genoeg om te voorkomen dat het enthousiasme afneemt. De Business Boost bestaat uit twee onderdelen: de analysefase en de implementatiefase.

 

Een voorbeeld van de inrichting van een Business Boost vind je hieronder.

Algemene intake

De intake is de start van de Business Boost. Wat ons betreft, is dit het belangrijkste moment. We bepalen samen wat jij wilt bereiken met de Business Boost. Elk programma is maatwerk, want iedere situatie is anders.

Doelen stellen

Wat jij wilt bereiken, herformuleren wij in doelen. Want door doelen te stellen, kunnen we het succes van de Business Boost bepalen. Doelen zijn namelijk meetbaar.
Voorbeelden van doelen zijn:

  • Wij willen met de Business Boost bereiken dat het aantal productie-uren per product 5% lager wordt;
  • Op dit moment overschrijdt meer dan 50% van onze projecten de voorcalculatie, dat mag maximaal 25% zijn;
  • Ik wil meer tijd kunnen besteden aan het ontplooien van nieuwe initiatieven. Mijn management moet zelfstandig het bedrijf draaiende houden.
Business Boost

Kick- off

De kick-off vindt plaats in jouw bedrijf. We presenteren de Business Boost aan alle medewerkers. Vertellen wat de aanleiding is, wat de doelstellingen zijn en hoe we samen daaraan gaan werken.

De kick-off betrekt de medewerkers al in het eerste stadium bij de challenge. Ze kunnen alvast kennismaken met onze adviseurs en weten wat hen te wachten staat. Wij verzorgen alle uitnodigingen en staan paraat om ook achteraf vragen van medewerkers te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.

SmitDeVries Business Challenge

Onderzoek

Het hele onderzoek doen wij bij jou op locatie. Zo leren we niet alleen de organisatie op formeel niveau kennen, maar ook de informele organisatie. De bedrijfscultuur en de sfeer dus. Dit kunnen wij alleen ervaren door in je bedrijf aan de slag te gaan.

Om de gestelde doelen te kunnen behalen, moeten wij eerst de huidige situatie in kaart brengen. Dit doen wij door middel van maatwerk onderzoek dat kan bestaan uit vragenlijsten, interviews, data analyse en groepssessies.

De invulling van het onderzoek hangt af van de doelen in de Business Boost. Om de doelen te bereiken kunnen we verschillende tools gebruiken. Tijdens de intake stemmen wij af welke tools we binnen jouw organisatie gaan gebruiken.

SmitDeVries Business Challenge

Strategiesessie

Wat is de strategie van je organisatie? En past die nog bij de huidige tijd en de huidige (externe) ontwikkelingen?

Management control

Welke stuurinformatie is beschikbaar? Wat doe je ermee? En hoe betrouwbaar is die informatie?

Workflow analyse

Wat gebeurt er binnen jouw organisatie? Waar zitten verstoringen in de processen en wat voor effecten heeft dat?

ACT®-metingen

Wat zijn de kwaliteiten van je medewerkers? En benut je die talenten momenteel wel optimaal?

Medewerkers Tevredenheid
Onderzoek (MTO)

Wat vinden je medewerkers van de werkdruk en werksfeer? En zien zij nog ruimte voor verbetering?

Analyse en rapportage

Tijdens het onderzoek hebben wij veel informatie verzameld over jouw organisatie. Deze input gebruiken onze adviseurs om een analyse te maken. We overleggen over opvallende zaken met de verantwoordelijke directeur/eigenaar en/of het managementteam.

De analyse leidt tot concrete adviezen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Die adviezen lopen uiteen van voorstellen tot aanpassing van werkprocessen, tot meer ingrijpende wijzigingen zoals aanpassing van de organisatie- en managementstructuur.

Business Boost SmitDeVries

Specifieke intake

In de analysefase hebben we samen met jou en je medewerkers goed naar je organisatie gekeken. Na de analyse hebben we in een rapport een aantal concrete aanbevelingen en adviezen geformuleerd. Dit rapport hebben we toegelicht in de eindbespreking van de analysefase. Nu begint het echte werk voor jou en je medewerkers.

We gaan samen in gesprek over de veranderingen die nodig zijn om je doelen te behalen. Natuurlijk bepaal jij, samen met de verantwoordelijken binnen je organisatie, welke adviezen je overneemt en gaat implementeren. Dit nemen we in deze specifieke intake met je door. We bepalen wat je nodig hebt om de gewenste verandering(en) door te voeren en stellen opnieuw concrete, haalbare doelen op.

SmitDeVries Business Challenge

Business cases uitwerken

De gewenste en noodzakelijke veranderingen delen we op in twee categorieën:

  • Kleine veranderingen of veranderingen die weinig voorbereiding vragen. We wijzen gezamenlijk aan welke personen verantwoordelijk zijn voor de actiepunten en monitoren de voortgang;
  • Grote veranderingen waarvoor nader onderzoek nodig is. In die gevallen zetten we samen met een aantal medewerkers en/of managers één of meer businesscases op. Wat moet er veranderen? Wat is er nodig voor die veranderingen? En welke kosten gaan daarmee gepaard? En het belangrijkste: als we gaan doorrekenen, halen we dan het gewenste effect?
SmitDeVries Business Challenge

Business cases implementeren

Als de businesscases zijn uitgewerkt, moet er een beslissing vallen. Gaan we de businesscase implementeren of niet? Wij geven natuurlijk advies, maar de definitieve beslissing ligt bij de directie en het management.

Als je besluit één of meer businesscases te implementeren, wijzen we gezamenlijk weer de personen aan die daarvoor verantwoordelijk zijn. Daarna zetten we de acties uit en monitoren we de vooruitgang. Daarbij mag je van ons verwachten dat wij je blijven uitdagen. Zowel in kwaliteit van de uitvoering van acties, als op de tijdigheid.

SmitDeVries Business Challenge

Evaluatie en borging

Aan het einde van de Business Boost evalueren we het traject. We bekijken of alle acties uit de implementatiefase zijn afgerond en wat de resultaten van die acties zijn. We koppelen de resultaten aan de doelen die we aan het begin van de Business Boost hebben geformuleerd.

Ook in jouw bedrijf in 100 dagen een gewenste verandering bereiken? Of wil je eens van gedachte wisselen over de Business Boost? Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij contact met je op.

Business Boost
Intake

Algemene intake

De intake is de start van de Business Boost. Wat ons betreft, is dit het belangrijkste moment. We bepalen samen wat jij wilt bereiken met de Business Boost. Elk programma is maatwerk, want iedere situatie is anders.

Doelen stellen

Wat jij wilt bereiken, herformuleren wij in doelen. Want door doelen te stellen, kunnen we het succes van de Business Boost bepalen. Doelen zijn namelijk meetbaar.
Voorbeelden van doelen zijn:

  • Wij willen met de Business Boost bereiken dat het aantal productie-uren per product 5% lager wordt;
  • Op dit moment overschrijdt meer dan 50% van onze projecten de voorcalculatie, dat mag maximaal 25% zijn;
  • Ik wil meer tijd kunnen besteden aan het ontplooien van nieuwe initiatieven. Mijn management moet zelfstandig het bedrijf draaiende houden.
Business Boost
Kick off

Kick- off

De kick-off vindt plaats in jouw bedrijf. We presenteren de Business Boost aan alle medewerkers. Vertellen wat de aanleiding is, wat de doelstellingen zijn en hoe we samen daaraan gaan werken.

De kick-off betrekt de medewerkers al in het eerste stadium bij de challenge. Ze kunnen alvast kennismaken met onze adviseurs en weten wat hen te wachten staat. Wij verzorgen alle uitnodigingen en staan paraat om ook achteraf vragen van medewerkers te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.

SmitDeVries Business Challenge
Onderzoek

Onderzoek

Het hele onderzoek doen wij bij jou op locatie. Zo leren we niet alleen de organisatie op formeel niveau kennen, maar ook de informele organisatie. De bedrijfscultuur en de sfeer dus. Dit kunnen wij alleen ervaren door in je bedrijf aan de slag te gaan.

Om de gestelde doelen te kunnen behalen, moeten wij eerst de huidige situatie in kaart brengen. Dit doen wij door middel van maatwerk onderzoek dat kan bestaan uit vragenlijsten, interviews, data analyse en groepssessies.

De invulling van het onderzoek hangt af van de doelen in de Business Boost. Om de doelen te bereiken kunnen we verschillende tools gebruiken. Tijdens de intake stemmen wij af welke tools we binnen jouw organisatie gaan gebruiken.

SmitDeVries Business Challenge

Strategiesessie

Wat is de strategie van je organisatie? En past die nog bij de huidige tijd en de huidige (externe) ontwikkelingen?

Management control

Welke stuurinformatie is beschikbaar? Wat doe je ermee? En hoe betrouwbaar is die informatie?

Workflow analyse

Wat gebeurt er binnen jouw organisatie? Waar zitten verstoringen in de processen en wat voor effecten heeft dat?

ACT®-metingen

Wat zijn de kwaliteiten van je medewerkers? En benut je die talenten momenteel wel optimaal?

Medewerkers Tevredenheid
Onderzoek (MTO)

Wat vinden je medewerkers van de werkdruk en werksfeer? En zien zij nog ruimte voor verbetering?

Analyse en
rapportage

Analyse en rapportage

Tijdens het onderzoek hebben wij veel informatie verzameld over jouw organisatie. Deze input gebruiken onze adviseurs om een analyse te maken. We overleggen over opvallende zaken met de verantwoordelijke directeur/eigenaar en/of het managementteam.

De analyse leidt tot concrete adviezen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Die adviezen lopen uiteen van voorstellen tot aanpassing van werkprocessen, tot meer ingrijpende wijzigingen zoals aanpassing van de organisatie- en managementstructuur.

Business Boost SmitDeVries
Intake

Specifieke intake

In de analysefase hebben we samen met jou en je medewerkers goed naar je organisatie gekeken. Na de analyse hebben we in een rapport een aantal concrete aanbevelingen en adviezen geformuleerd. Dit rapport hebben we toegelicht in de eindbespreking van de analysefase. Nu begint het echte werk voor jou en je medewerkers.

We gaan samen in gesprek over de veranderingen die nodig zijn om je doelen te behalen. Natuurlijk bepaal jij, samen met de verantwoordelijken binnen je organisatie, welke adviezen je overneemt en gaat implementeren. Dit nemen we in deze specifieke intake met je door. We bepalen wat je nodig hebt om de gewenste verandering(en) door te voeren en stellen opnieuw concrete, haalbare doelen op.

SmitDeVries Business Challenge
Business cases
uitwerken

Business cases uitwerken

De gewenste en noodzakelijke veranderingen delen we op in twee categorieën:

  • Kleine veranderingen of veranderingen die weinig voorbereiding vragen. We wijzen gezamenlijk aan welke personen verantwoordelijk zijn voor de actiepunten en monitoren de voortgang;
  • Grote veranderingen waarvoor nader onderzoek nodig is. In die gevallen zetten we samen met een aantal medewerkers en/of managers één of meer businesscases op. Wat moet er veranderen? Wat is er nodig voor die veranderingen? En welke kosten gaan daarmee gepaard? En het belangrijkste: als we gaan doorrekenen, halen we dan het gewenste effect?
SmitDeVries Business Challenge
Business cases
implementeren

Business cases implementeren

Als de businesscases zijn uitgewerkt, moet er een beslissing vallen. Gaan we de businesscase implementeren of niet? Wij geven natuurlijk advies, maar de definitieve beslissing ligt bij de directie en het management.

Als je besluit één of meer businesscases te implementeren, wijzen we gezamenlijk weer de personen aan die daarvoor verantwoordelijk zijn. Daarna zetten we de acties uit en monitoren we de vooruitgang. Daarbij mag je van ons verwachten dat wij je blijven uitdagen. Zowel in kwaliteit van de uitvoering van acties, als op de tijdigheid.

SmitDeVries Business Challenge
Evaluatie en
borging

Evaluatie en borging

Aan het einde van de Business Boost evalueren we het traject. We bekijken of alle acties uit de implementatiefase zijn afgerond en wat de resultaten van die acties zijn. We koppelen de resultaten aan de doelen die we aan het begin van de Business Boost hebben geformuleerd.

Ook in jouw bedrijf in 100 dagen een gewenste verandering bereiken? Of wil je eens van gedachte wisselen over de Business Boost? Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij contact met je op.

Business Boost

Ook in jouw bedrijf in 100 dagen een gewenste verandering bereiken?

Of wil je eens van gedachte wisselen over de Business Boost? Neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer +31 (0)572 36 20 08 of info@smitdevries.nl.
Je kan je gegevens ook hieronder invullen, dan nemen wij contact met jou op.

Jouw eigen aanpak op maat

Ieder bedrijf is uniek. Dus is ook elke aanpak uniek. Wil je weten welke aanpak bij jouw bedrijf past en over welk potentieel jouw bedrijf beschikt? Wil jij écht resultaat behalen? Vul dan hieronder jouw gegevens in en wij nemen contact met je op. Wel zo makkelijk!


where how to change invoice number in quickbooks desktop pro 2018 file income quickbooks returns quickbooks desktop pro 2018 with enhanced payroll buy best amazon quickbooks 2019 premier 3 user quickbooks 2019 freezing get ahead of can i use intuit quickbooks 2019-pro
X
X