Business Challenge

Business Challenge

Herken jij jezelf?

 • Je wilt de resultaten van jouw hele organisatie verbeteren. Je denkt dat een projectmatige aanpak je verder kan helpen. Een aanpak die past bij jouw situatie;
 • Jouw organisatie moet veranderen, maar wel op een manier die past bij het specifieke karakter van je bedrijf;
 • Je wilt als directeur/eigenaar een stap terug doen uit je bedrijf. Je management moet dus in staat zijn om de organisatie aan te sturen. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dat vraagt nog flink wat stappen. Je vraagt je af hoe je het het beste kunt aanpakken.

De 100-dagen Business Challenge is jouw oplossing

Onze Business Challenge is een zeer doeltreffende aanpak om veranderingen door te voeren in je bedrijf. In de challenge gaan zowel de directie/eigenaar, het management én de medewerkers aan de slag. Wij vinden namelijk dat alle lagen van de organisatie zich betrokken moeten voelen. Alleen dan bereik je de veranderingen die je voor ogen had.

 

De Business Challenge is een challenge die gemiddeld honderd dagen duurt. Lang genoeg om veranderingen ook echt te realiseren, kort genoeg om te voorkomen dat het enthousiasme afneemt. De Business Challenge bestaat uit twee onderdelen: de analysefase en de implementatiefase.

 

Een voorbeeld van de inrichting van een Business Challenge vind je hieronder.

Algemene intake

De intake is de start van de Business Challenge. Wat ons betreft, is dit het belangrijkste moment. We bepalen samen wat jij wilt bereiken met de Business Challenge. Elke challenge is maatwerk, want iedere situatie is anders.

Doelen stellen

Wat jij wilt bereiken, herformuleren wij in doelen. Want door doelen te stellen, kunnen we het succes van de Business Challenge bepalen. Doelen zijn namelijk meetbaar.
Voorbeelden van doelen zijn:

 • Wij willen met de Business Challenge bereiken dat het aantal productie-uren per product 5% lager wordt;
 • Op dit moment overschrijdt meer dan 50% van onze projecten de voorcalculatie, dat mag maximaal 25% zijn;
 • Ik wil meer tijd kunnen besteden aan het ontplooien van nieuwe initiatieven. Mijn management moet zelfstandig het bedrijf draaiende houden.
SmitDeVries Business Challenge

Kick- off

De kick-off vindt plaats in jouw bedrijf. We presenteren de Business Challenge aan alle medewerkers. Vertellen wat de aanleiding is, wat de doelstellingen zijn en hoe we samen daaraan gaan werken.

De kick-off betrekt de medewerkers al in het eerste stadium bij de challenge. Ze kunnen alvast kennismaken met onze adviseurs en weten wat hen te wachten staat. Wij verzorgen alle uitnodigingen en staan paraat om ook achteraf vragen van medewerkers te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.

SmitDeVries Business Challenge

Onderzoek

Het hele onderzoek doen wij bij jou op locatie. Zo leren we niet alleen de organisatie op formeel niveau kennen, maar ook de informele organisatie. De bedrijfscultuur en de sfeer dus. Dit kunnen wij alleen ervaren door in je bedrijf aan de slag te gaan.

Om de gestelde doelen te kunnen behalen, moeten wij eerst de huidige situatie in kaart brengen. Dit doen wij door middel van maatwerk onderzoek dat kan bestaan uit vragenlijsten, interviews, data analyse en groepssessies.

De invulling van het onderzoek hangt af van de doelen in de Business Challenge. Om de doelen te bereiken kunnen we verschillende tools gebruiken. Tijdens de intake stemmen wij af welke tools we binnen jouw organisatie gaan gebruiken.

SmitDeVries Business Challenge

Strategiesessie

Wat is de strategie van je organisatie? En past die nog bij de huidige tijd en de huidige (externe) ontwikkelingen?

Management control

Welke stuurinformatie is beschikbaar? Wat doe je ermee? En hoe betrouwbaar is die informatie?

Workflow analyse

Wat gebeurt er binnen jouw organisatie? Waar zitten verstoringen in de processen en wat voor effecten heeft dat?

ACT®-metingen

Wat zijn de kwaliteiten van je medewerkers? En benut je die talenten momenteel wel optimaal?

Medewerkers Tevredenheid
Onderzoek (MTO)

Wat vinden je medewerkers van de werkdruk en werksfeer? En zien zij nog ruimte voor verbetering?

Analyse en rapportage

Tijdens het onderzoek hebben wij veel informatie verzameld over jouw organisatie. Deze input gebruiken onze adviseurs om een analyse te maken. We overleggen over opvallende zaken met de verantwoordelijke directeur/eigenaar en/of het managementteam.

De analyse leidt tot concrete adviezen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Die adviezen lopen uiteen van voorstellen tot aanpassing van werkprocessen, tot meer ingrijpende wijzigingen zoals aanpassing van de organisatie- en managementstructuur.

SmitDeVries Business Challenge

Specifieke intake

In de analysefase hebben we samen met jou en je medewerkers goed naar je organisatie gekeken. Na de analyse hebben we in een rapport een aantal concrete aanbevelingen en adviezen geformuleerd. Dit rapport hebben we toegelicht in de eindbespreking van de analysefase. Nu begint het echte werk voor jou en je medewerkers.

We gaan samen in gesprek over de veranderingen die nodig zijn om je doelen te behalen. Natuurlijk bepaal jij, samen met de verantwoordelijken binnen je organisatie, welke adviezen je overneemt en gaat implementeren. Dit nemen we in deze specifieke intake met je door. We bepalen wat je nodig hebt om de gewenste verandering(en) door te voeren en stellen opnieuw concrete, haalbare doelen op.

SmitDeVries Business Challenge

Business cases uitwerken

De gewenste en noodzakelijke veranderingen delen we op in twee categorieën:

 • Kleine veranderingen of veranderingen die weinig voorbereiding vragen. We wijzen gezamenlijk aan welke personen verantwoordelijk zijn voor de actiepunten en monitoren de voortgang;
 • Grote veranderingen waarvoor nader onderzoek nodig is. In die gevallen zetten we samen met een aantal medewerkers en/of managers één of meer businesscases op. Wat moet er veranderen? Wat is er nodig voor die veranderingen? En welke kosten gaan daarmee gepaard? En het belangrijkste: als we gaan doorrekenen, halen we dan het gewenste effect?
SmitDeVries Business Challenge

Business cases implementeren

Als de businesscases zijn uitgewerkt, moet er een beslissing vallen. Gaan we de businesscase implementeren of niet? Wij geven natuurlijk advies, maar de definitieve beslissing ligt bij de directie en het management.

Als je besluit één of meer businesscases te implementeren, wijzen we gezamenlijk weer de personen aan die daarvoor verantwoordelijk zijn. Daarna zetten we de acties uit en monitoren we de vooruitgang. Daarbij mag je van ons verwachten dat wij je blijven uitdagen. Zowel in kwaliteit van de uitvoering van acties, als op de tijdigheid.

SmitDeVries Business Challenge

Evaluatie en borging

Aan het einde van de Business Challenge evalueren we het traject. We bekijken of alle acties uit de implementatiefase zijn afgerond en wat de resultaten van die acties zijn. We koppelen de resultaten aan de doelen die we aan het begin van de Business Challenge hebben geformuleerd.

Ook in jouw bedrijf in 100 dagen een gewenste verandering bereiken? Of wil je eens van gedachte wisselen over de Business Challenge? Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij contact met je op.

SmitDeVries Business Challenge
Intake

Algemene intake

De intake is de start van de Business Challenge. Wat ons betreft, is dit het belangrijkste moment. We bepalen samen wat jij wilt bereiken met de Business Challenge. Elke challenge is maatwerk, want iedere situatie is anders.

Doelen stellen

Wat jij wilt bereiken, herformuleren wij in doelen. Want door doelen te stellen, kunnen we het succes van de Business Challenge bepalen. Doelen zijn namelijk meetbaar.
Voorbeelden van doelen zijn:

 • Wij willen met de Business Challenge bereiken dat het aantal productie-uren per product 5% lager wordt;
 • Op dit moment overschrijdt meer dan 50% van onze projecten de voorcalculatie, dat mag maximaal 25% zijn;
 • Ik wil meer tijd kunnen besteden aan het ontplooien van nieuwe initiatieven. Mijn management moet zelfstandig het bedrijf draaiende houden.
SmitDeVries Business Challenge
Kick off

Kick- off

De kick-off vindt plaats in jouw bedrijf. We presenteren de Business Challenge aan alle medewerkers. Vertellen wat de aanleiding is, wat de doelstellingen zijn en hoe we samen daaraan gaan werken.

De kick-off betrekt de medewerkers al in het eerste stadium bij de challenge. Ze kunnen alvast kennismaken met onze adviseurs en weten wat hen te wachten staat. Wij verzorgen alle uitnodigingen en staan paraat om ook achteraf vragen van medewerkers te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.

SmitDeVries Business Challenge
Onderzoek

Onderzoek

Het hele onderzoek doen wij bij jou op locatie. Zo leren we niet alleen de organisatie op formeel niveau kennen, maar ook de informele organisatie. De bedrijfscultuur en de sfeer dus. Dit kunnen wij alleen ervaren door in je bedrijf aan de slag te gaan.

Om de gestelde doelen te kunnen behalen, moeten wij eerst de huidige situatie in kaart brengen. Dit doen wij door middel van maatwerk onderzoek dat kan bestaan uit vragenlijsten, interviews, data analyse en groepssessies.

De invulling van het onderzoek hangt af van de doelen in de Business Challenge. Om de doelen te bereiken kunnen we verschillende tools gebruiken. Tijdens de intake stemmen wij af welke tools we binnen jouw organisatie gaan gebruiken.

SmitDeVries Business Challenge

Strategiesessie

Wat is de strategie van je organisatie? En past die nog bij de huidige tijd en de huidige (externe) ontwikkelingen?

Management control

Welke stuurinformatie is beschikbaar? Wat doe je ermee? En hoe betrouwbaar is die informatie?

Workflow analyse

Wat gebeurt er binnen jouw organisatie? Waar zitten verstoringen in de processen en wat voor effecten heeft dat?

ACT®-metingen

Wat zijn de kwaliteiten van je medewerkers? En benut je die talenten momenteel wel optimaal?

Medewerkers Tevredenheid
Onderzoek (MTO)

Wat vinden je medewerkers van de werkdruk en werksfeer? En zien zij nog ruimte voor verbetering?

Analyse en
rapportage

Analyse en rapportage

Tijdens het onderzoek hebben wij veel informatie verzameld over jouw organisatie. Deze input gebruiken onze adviseurs om een analyse te maken. We overleggen over opvallende zaken met de verantwoordelijke directeur/eigenaar en/of het managementteam.

De analyse leidt tot concrete adviezen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Die adviezen lopen uiteen van voorstellen tot aanpassing van werkprocessen, tot meer ingrijpende wijzigingen zoals aanpassing van de organisatie- en managementstructuur.

SmitDeVries Business Challenge
Intake

Specifieke intake

In de analysefase hebben we samen met jou en je medewerkers goed naar je organisatie gekeken. Na de analyse hebben we in een rapport een aantal concrete aanbevelingen en adviezen geformuleerd. Dit rapport hebben we toegelicht in de eindbespreking van de analysefase. Nu begint het echte werk voor jou en je medewerkers.

We gaan samen in gesprek over de veranderingen die nodig zijn om je doelen te behalen. Natuurlijk bepaal jij, samen met de verantwoordelijken binnen je organisatie, welke adviezen je overneemt en gaat implementeren. Dit nemen we in deze specifieke intake met je door. We bepalen wat je nodig hebt om de gewenste verandering(en) door te voeren en stellen opnieuw concrete, haalbare doelen op.

SmitDeVries Business Challenge
Business cases
uitwerken

Business cases uitwerken

De gewenste en noodzakelijke veranderingen delen we op in twee categorieën:

 • Kleine veranderingen of veranderingen die weinig voorbereiding vragen. We wijzen gezamenlijk aan welke personen verantwoordelijk zijn voor de actiepunten en monitoren de voortgang;
 • Grote veranderingen waarvoor nader onderzoek nodig is. In die gevallen zetten we samen met een aantal medewerkers en/of managers één of meer businesscases op. Wat moet er veranderen? Wat is er nodig voor die veranderingen? En welke kosten gaan daarmee gepaard? En het belangrijkste: als we gaan doorrekenen, halen we dan het gewenste effect?
SmitDeVries Business Challenge
Business cases
implementeren

Business cases implementeren

Als de businesscases zijn uitgewerkt, moet er een beslissing vallen. Gaan we de businesscase implementeren of niet? Wij geven natuurlijk advies, maar de definitieve beslissing ligt bij de directie en het management.

Als je besluit één of meer businesscases te implementeren, wijzen we gezamenlijk weer de personen aan die daarvoor verantwoordelijk zijn. Daarna zetten we de acties uit en monitoren we de vooruitgang. Daarbij mag je van ons verwachten dat wij je blijven uitdagen. Zowel in kwaliteit van de uitvoering van acties, als op de tijdigheid.

SmitDeVries Business Challenge
Evaluatie en
borging

Evaluatie en borging

Aan het einde van de Business Challenge evalueren we het traject. We bekijken of alle acties uit de implementatiefase zijn afgerond en wat de resultaten van die acties zijn. We koppelen de resultaten aan de doelen die we aan het begin van de Business Challenge hebben geformuleerd.

Ook in jouw bedrijf in 100 dagen een gewenste verandering bereiken? Of wil je eens van gedachte wisselen over de Business Challenge? Vul hieronder je gegevens in, dan nemen wij contact met je op.

SmitDeVries Business Challenge

Ook in jouw bedrijf in 100 dagen een gewenste verandering bereiken?

Of wil je eens van gedachte wisselen over de Business Challenge? Neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer +31 (0)572 36 20 08 of info@smitdevries.nl.
Je kan je gegevens ook hieronder invullen, dan nemen wij contact met jou op.

Contact

Wil je meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wel zo makkelijk!


X
X