HR trends 2019

Elk jaar voert Visma | Raet het HR Benchmarkonderzoek uit. De HR benchmark van 2019 laat een bijzondere trend zien.

Vakantiedagen en de 40-urige werkweek

Niet alleen werknemers, maar ook werkgevers en leidinggevenden vinden dat een vast aantal vakantiedagen niet meer van deze tijd is*.

De helft van hen geeft aan dat het hen niet uitmaakt hoeveel vakantiedagen hun medewerkers opnemen, als de output maar van goede kwaliteit is. En dan de ‘ouderwetse’ 40-urige werkweek. Volgens werkend Nederland is die niet meer van deze tijd. Ruim de helft (55%) vindt het ouderwets. En ook daar zijn de werkgevers het mee eens. Slechts 30 procent vindt 40 uur werken of meer nog wel van deze tijd.

Vitaliteit

Op het gebied van vitaliteit ligt er een andere mooie uitdaging. Namelijk het vergroten van bewustwording en communicatie over de faciliteiten die bedrijven bieden. Op de vraag of de organisatie over een beleid ter bevordering van de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers beschikt, antwoord 70% van de HR-professionals dat dit beleid er wel is. Slechts 54% van de medewerkers is op de hoogte van dit beleid.

De grootste belemmering voor het uitvoeren van een vitaliteitsbeleid is binnen veel organisaties het gebrek aan tijd (35%). Gebrek aan budget (32%) en gebrek aan draagvlak (30%) volgen op de voet.

Herken jij deze trends?

Merk je dat jij steeds meer met deze trend wordt geconfronteerd? En wil je eens vrijblijvend in gesprek om te kijken hoe jij hierop kan inspelen? Neem dan contact met ons op door te bellen met +31(0)572 362008 of stuur ons een mail: info@smitdevries.nl.

 

* Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.835 medewerkers in loondienst (waarvan 413 leidinggevend), 307 flexwerkers, 614 HR-professionals en 78 bestuurders afkomstig uit verschillende sectoren.

Related posts