Is een succesvolle organisatie voorspelbaar?

Wie wil dat nou niet, het kunnen voorspellen van succes. Les McKeown schreef er een boek over (Predictable Success). Van kinds af aan is hij geïnspireerd waarom de ene buurtsuper in zijn wijk altijd succesvol was, terwijl de buurtsuper ernaast dat niet was. Hij besloot er onderzoek naar te doen en na het uitoefenen van verschillende beroepen en het bestuderen van vele organisatie levenscyclus theorieën kwam hij tot het volgende model:

SmitDeVries_Predictable_Success

Iedere fase in het model van McKeown heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Het is niet mogelijk om een fase over te slaan, wel kan een organisatie terug naar een vorige fase. Hieronder zal ik iedere fase toelichten: 

1. Vroege strubbelingen:

De eerste fase is de ‘vroege strubbelingen’ (early struggle) fase. In deze fase is het alsof je een weg door de jungle aan het hakken bent. Je vecht voor het voortbestaan van je organisatie. De twee belangrijkste uitdagingen zijn het creëren van cashflow en het creëren van een stabiele markt voor je product. Tweederde van alle startende organisaties komt niet door deze fase heen! 

2. Plezier:

Je bent door de vroege strubbelingen fase heen en hebt dus wat geld en een markt gecreëerd. In de ‘plezier’ (fun) fase is het de uitdagingen om door te groeien. De focus van de organisatie komt op verkoop te liggen. In deze fase vergaren de verkopers een machtige positie in de organisatie. McKeown noemt de top verkopers ook wel de ‘big dogs’.

 3. Wild water:

Het succes dat in de plezier fase wordt bereikt, brengt de organisatie in de fase ‘wild water’ (whitewater). Je organisatie wordt complexer en de focus begint te verschuiven van verkoop naar rentabiliteit. Om verdere groei te waarborgen, is het van belang om processen, beleid en systemen te introduceren of te professionaliseren. Veelal komen organisaties in deze fase in de problemen, omdat zij de implementatie van proces, beleid en systemen lastig vinden. Sommige ondernemers beginnen zelfs te twijfelen aan hun kunde en verlangen terug naar de plezier fase (en besluiten dan vaak ook om te downsizen of de organisatie te verkopen om iets nieuws te starten).  

4. Voorspelbaar succes:

Gefeliciteerd! Er staat nu een team dat zich succesvol door de wild water fase heeft gedirigeerd. Het team stelt stelselmatig doelen op die ook gemanaged en bereikt worden, voorspelbaar succes (predictable success) dus. Net als in de plezier fase groeit de organisatie, maar nu heb je volledig de controle over de organisatie. Er is een goede balans tussen mensen, processen en systemen. 

5. Tredmolen:

In principe hoeft een organisatie de voorspelbaar succes fase nooit te verlaten. In de praktijk zien we dat organisaties te ver door slaan in processen, beleid en systemen. Dit is een logisch gevolg, want zij hebben hun succes hier immers voor een deel aan te danken. De organisatie is in de tredmolen (treadmill) fase beland. De klant staat niet meer centraal en de organisatie wordt langzaam en minder flexibel. De organisatie is over-gesystematiseerd! In deze fase beginnen de innovatieve mensen, inclusief de big dogs en vaak zelfs de eigenaar, de organisatie te verlaten en nemen de bureaucraten het over. Het gevolg is dat het steeds lastiger wordt om de organisatie weer richting voorspelbaar succes te manoeuvreren. 

6. De grote sleur:

Wanneer een organisatie te lang in de tredmolen fase blijft hangen, glijdt het vanzelf af richting ‘de grote sleur’ (the big rut). Proces en administratie zijn belangrijker geworden dan actie en resultaten. De organisatie is ook niet meer in staat om zichzelf te beoordelen en zal niet erkennen dat er iets aan de hand is. Een organisatie kan zich lang in de grote sleur fase handhaven, mits zij hiervoor voldoende middelen heeft.  

7. Overlijdensrisico:

Uiteindelijk zal iedere bureaucratie aan zijn einde komen, wanneer de middelen uitgeput zijn. Faillissement zal worden aangevraagd, het bedrijf zal worden overgenomen of er komt een management buy-out. Hoe dan ook, de organisatie zal niet overleven in zijn huidige vorm. 

Spreekt het jou aan?

In welke fase bevindt jouw organisatie zich? Er zijn verschillende methoden om jouw organisatie richting voorspelbaar succes te manoeuvreren, bijvoorbeeld door het inzetten van het Business Performance Program. Meer weten? Wij gaan graag met je in gesprek! 

 

Related posts