Team Coaching

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

Henry Ford

Waarom kiezen voor Team Coaching?

Het bedrijfsleven vraag steeds meer van mensen. Innovaties, ICT, duurzaamheid, en een leven lang leren. Het legt allemaal nogal wat druk op medewerkers. Druk op het individu, maar ook op teams. Bij de werving en selectie van personeel houden organisaties hier rekening mee. Het samenstellen van een team komt neer op het vinden van de juiste spelers. Maar met een nauwkeurig selectiebeleid en een uitgebalanceerd team, is succes niet gegarandeerd. We zien in de praktijk vaak:

 

 • Onderlinge conflicten die invloed hebben op de werksfeer en de wil om samen te werken;
 • Verschillende culturen die bij elkaar zijn gekomen door fusies of reorganisaties. Door al deze gebeurtenissen ontbreekt een gemeenschappelijke visie en missie;
 • Teleurstelling en misverstanden over de nieuwe taakverdeling bij het uitbreiden van een team. Zowel bij de nieuwe leden als bij het bestaande team;
 • Consensus over het plan van aanpak, maar een uitvoering die op zich laat wachten. Dit komt omdat veranderingen niet of onvoldoende worden uitgevoerd;
 • Dat ieder individu zijn verantwoordelijkheid neemt, maar deze ontloopt zodra er in teamverband gewerkt wordt.

Het gevolg: een team dat uitstraalt niet vooruit te willen. Gemiste opdrachten omdat de concurrent die uitstraling wel heeft. Werkplezier dat naar de achtergrond verdwijnt en teruglopende resultaten.

 

Grijp op tijd in en houd je team scherp, collegiaal en ambitieus. Team Coaching helpt je hierbij.

Als je niet tevreden bent over de prestaties van een team in je bedrijf, kunnen wij je helpen. Wij analyseren samen met jou hoe een team opereert. We kijken naar de kwaliteiten van ieder teamlid en hoe we die het best kunnen inzetten binnen het team. We kijken met jou naar de gewenste situatie, dus: waar moet het team heen. En hoe bereiken we dat?

 

Om deze veranderingen te creëren kijken we eerst naar:

 

 • De motivaties, waarden en overtuigen van het team en alle teamleden. Wat zijn ze en wat is de werking ervan? Werken ze belemmerend of maken ze het team juist sterker?
 • De individuele doelstellingen van de teamleden en de doelstelling van het gehele team;
 • Waar er gevoeligheden zitten die reacties veroorzaken op het handelen van de ander;
 • Wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en hoe deze beter benut kunnen worden;
 • Welke patronen het resultaat ondersteunen of juist tegenwerken. Dit kan bewust of onbewust zijn.

Wij hebben ruime ervaring in het doorgronden van teamprocessen. Door die ervaring weten wij exact hoe improductieve gedragspatronen in jouw teams kunnen veranderen in gewenste patronen met bijbehorende resultaten. Onze coaching creëert een veilige en vertrouwde omgeving binnen jouw organisatie waarin een team optimaal kan functioneren.

 

Wij werken met een breed scala aan interventietechnieken waardoor een compleet team dat resultaatgericht werkt binnen handbereik ligt.
Wij werken op basis van respect, vertrouwen, eerlijkheid en integriteit. Zo ontstaat er een veilige sfeer voor een team.

Wij zijn doen alles wat in ons vermogen ligt om u samen de volgende stap in uw team te laten maken

Hoe gaan we te werk?

Het Team Coaching traject is een maatwerk traject. Na een uitgebreide inventarisatie van de huidige en de gewenste situatie wordt een plan van aanpak gemaakt met daarin de te doorlopen stappen om tot het gewenste resultaat te komen.

De Team Coaching bestaat uit een aantal dagdelen en wordt afgesloten met een borgings-module.

Na het doorlopen van Team Coaching:

 

 • Weet ieder teamlid waar het team voor staat en wat de doelen zijn;
 • Is ieder teamlid zich bewust van zijn eigen handelen en wat voor invloed dat heeft op jouw organisatie;
 • Heeft ieder teamlid afscheid genomen van negatieve gedachten en overtuigingen die de werksfeer en productiviteit belemmeren;
 • Is de rolverdeling binnen het team duidelijk;
 • Neemt ieder teamlid zijn verantwoordelijkheid. In zijn eigen team en in jouw bedrijf;
 • Is iedere deelnemer in staat om zich individueel en als teamlid te ontwikkelen;
 • Is het werkplezier terug.
Wat houdt Team Coaching in?

Als je niet tevreden bent over de prestaties van een team in je bedrijf, kunnen wij je helpen. Wij analyseren samen met jou hoe een team opereert. We kijken naar de kwaliteiten van ieder teamlid en hoe we die het best kunnen inzetten binnen het team. We kijken met jou naar de gewenste situatie, dus: waar moet het team heen. En hoe bereiken we dat?

 

Om deze veranderingen te creëren kijken we eerst naar:

 

 • De motivaties, waarden en overtuigen van het team en alle teamleden. Wat zijn ze en wat is de werking ervan? Werken ze belemmerend of maken ze het team juist sterker?
 • De individuele doelstellingen van de teamleden en de doelstelling van het gehele team;
 • Waar er gevoeligheden zitten die reacties veroorzaken op het handelen van de ander;
 • Wat de kwaliteiten van ieder teamlid zijn en hoe deze beter benut kunnen worden;
 • Welke patronen het resultaat ondersteunen of juist tegenwerken. Dit kan bewust of onbewust zijn.

Wij hebben ruime ervaring in het doorgronden van teamprocessen. Door die ervaring weten wij exact hoe improductieve gedragspatronen in jouw teams kunnen veranderen in gewenste patronen met bijbehorende resultaten. Onze coaching creëert een veilige en vertrouwde omgeving binnen jouw organisatie waarin een team optimaal kan functioneren.

 

Wij werken met een breed scala aan interventietechnieken waardoor een compleet team dat resultaatgericht werkt binnen handbereik ligt.
Wij werken op basis van respect, vertrouwen, eerlijkheid en integriteit. Zo ontstaat er een veilige sfeer voor een team.

Wij zijn doen alles wat in ons vermogen ligt om u samen de volgende stap in uw team te laten maken

Hoe gaan we te werk?

Hoe gaan we te werk?

Het Team Coaching traject is een maatwerk traject. Na een uitgebreide inventarisatie van de huidige en de gewenste situatie wordt een plan van aanpak gemaakt met daarin de te doorlopen stappen om tot het gewenste resultaat te komen.

De Team Coaching bestaat uit een aantal dagdelen en wordt afgesloten met een borgings-module.

Wat levert Team Coaching op?

Na het doorlopen van Team Coaching:

 

 • Weet ieder teamlid waar het team voor staat en wat de doelen zijn;
 • Is ieder teamlid zich bewust van zijn eigen handelen en wat voor invloed dat heeft op jouw organisatie;
 • Heeft ieder teamlid afscheid genomen van negatieve gedachten en overtuigingen die de werksfeer en productiviteit belemmeren;
 • Is de rolverdeling binnen het team duidelijk;
 • Neemt ieder teamlid zijn verantwoordelijkheid. In zijn eigen team en in jouw bedrijf;
 • Is iedere deelnemer in staat om zich individueel en als teamlid te ontwikkelen;
 • Is het werkplezier terug.

Haal niet alleen het maximale uit je medewerkers, maar creëer ook teamdynamiek!

Wil jij ook dat jouw teams meer eenheid uitstralen? Heb jij een team dat in resultaten achterblijft en wil je hier wat aan doen? Of wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen over het nut van Team Coaching? Neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer +31 (0)572 362008 of info@smitdevries.nl. Je kan je gegevens ook hieronder invullen, dan nemen wij contact met jou op.

Heb je een vraag?

Vul je gegevens dan hiernaast in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wel zo makkelijk!


X
X