Talenten, het kapitaal van de organisatie

Na een dag werken ploeg je jezelf door het gure herfstweer naar huis. Zelfs de herfststorm kan dat  gevoel van teleurstelling niet van je af blazen. Je steekt de sleutel in het slot van de voordeur en de wind duwt je naar binnen. Met enige moeite duw je de voordeur weer dicht. Binnen is het lekker warm. Je was laat want het werk moest af. Gelukkig had je partner de tijd om een heerlijke pan soep te maken, en op het moment dat je de woonkamer inloopt worden de soepmokken op tafel gezet. Je laat de geur van de verse soep eens even goed tot je komen en dan klinkt het……. Dag lief, hoe was je dag?

 Wat zou jij antwoorden?

In deze periode van het jaar worden ze weer volop gepland, de beoordelingsgesprekken. Wat mij nog helder voor de geest staat is de ietwat gespannen sfeer op de afdelingen. De vraag “hoe word ik beoordeeld?” hing bij een ieder boven het hoofd.

Eenmaal in het gesprek krijg je een eenzijdige beoordeling gezien vanuit het oogpunt van je leidinggevende, vaak ook nog alleen gebaseerd op de afgelopen twee maanden. Aan de zaken die goed gingen werd weinig aandacht besteed en de dingen die minder goed waren gegaan moesten het komende jaar beter, sneller, meer of accurater. Vervolgens ging je teleurgesteld naar huis want dat waren nu juist zaken waar je op basis van je vorige beoordeling heel erg je best op had gedaan.

Talenten, werkplezier en prestaties

Steeds vaker worden er waardevolle onderzoeken gedaan naar het verband tussen het benutten van talenten en welke invloed dit heeft op werkplezier en prestaties.

Door te weten wat de talenten zijn van een werknemer en hem of haar te stimuleren die talenten te ontwikkelen zorgen voor een positieve mindset. Het geeft een boost aan het zelfvertrouwen, optimisme en het algehele welzijn van de werknemer. Wanneer medewerkers de mogelijkheid krijgen vanuit hun talenten te werken zijn ze vele malen gemotiveerder en werken ze efficiënter.

Internationaal onderzoeksbureau Gallup heeft een onderzoek uitgevoerd bij bedrijven binnen zeven industrieën in 45 landen. Negentig procent van deelnemende bedrijven die op enige manier focus hadden op het benutten van de sterke talenten van werknemers, zag de prestaties toenemen welke resulteerde in onderstaande indrukwekkende resultaten.

10 – 19%              toename in verkoop

14 – 29%              toename in winst

3 – 7 %                 toename in klanttevredenheid

9 – 15%                toename in medewerkersbetrokkenheid

0,06 – 0,16%      afname in verloop (in organisaties met laag verloop)

0,26 – 0,59%      afname in verloop (in organisaties met hoog verloop)

22 – 59%             minder veiligheidsincidenten

Het loont dus om je als organisatie te richten op de talenten van je medewerkers. Weet welke werknemer welke talenten bezit en zorg dat ze deze kunnen gebruiken en ontwikkelen binnen hun huidige of een beter passende job.

Maar het in kaart brengen van de talenten is slechts stap 1. Ook de beoordelingscyclus en de managementstijl mag daarbij onder de loep worden genomen.

Effectieve feedback

Een beoordelingscyclus die zich met een functionerings- en een beoordelingsgesprek richt op twee momenten in het jaar wordt als niet motiverend ervaren door werknemers. Men ziet het als een noodzakelijk kwaad en vindt het doorgaans niets toevoegen aan zijn of haar ontwikkeling.

Meer effectief heeft een systeem waarbij er regelmatig feedback gegeven wordt op het functioneren, het inzetten van de talenten, van de werknemer vanuit een 360-graden principe. Er wordt zo een compleet beeld geschetst door meerdere personen vanuit verschillende perspectieven. Ook de werknemer zelf krijgt de gelegenheid om zijn functioneren te verwoorden en te beargumenteren. Op deze manier ontstaat er een reel inzicht in de prestaties van de medewerker en kan hij of zij zich gedurende het hele jaar gericht ontwikkelen.

Leiding geven of dienend leiderschap

Dienend leiderschap sluit naadloos aan bij de huidige ontwikkelingen rond talentmanagement. Waar de traditionele manier van leiding geven meer uit gaat van de sturende kwaliteiten van de manager richt dienend leiderschap zich veel meer op het ontwikkelen van het potentieel van de medewerker.  Vanuit deze leiderschapsstijl wordt een werkomgeving gecreëerd waarin medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen om zo optimaal bij te dragen aan de missie en doelstellingen van de organisatie. Het echte kapitaal van een organisatie zit namelijk in de medewerkers. Als zij zich kunnen en mogen ontwikkelen zal dat een boost geven aan de resultaten van de organisatie. Of zoals Henry Ford het in de vorige eeuw al zei:

 If Everyone Is Moving Forward Together, Then Success Takes Care Of Itself

Na een dag werken loop je door het gure herfstweer naar huis. Zelfs de herfststorm kan dat positieve gevoel van een fijne werkdag niet van je af blazen. Je steekt de sleutel in het slot van de voordeur en de wind duwt je naar binnen. Met enige moeite duw je de voordeur weer dicht. Binnen is het lekker warm. Je was laat want je wilde je taak nog even afmaken. Gelukkig had je partner de tijd om een heerlijke pan soep te maken, en op het moment dat je de woonkamer inloopt worden de soepmokken op tafel gezet. Je laat de geur van de verse soep eens even goed tot je komen en dan klinkt het……. Dag lief, hoe was je dag?

Wat zou jij antwoorden?

Wil je meer weten over het in kaart brengen van talenten en talentontwikkeling? Bijvoorbeeld door middel van de Talent en Motivatie Analyse of de ACT®-meting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer +31 (0)572 362008 of info@smitdevries.nl.

Related posts