Wat is leren en hoe doe ik dat succesvol?

Wat is leren en hoe doe ik dat succesvol?

Wanneer we het woord leren horen denken de meeste mensen aan studeren en school. We denken aan bepaalde kennis of vaardigheden die we willen beheersen, zoals algebra, de Franse taal, scheikunde of voetbal. Toch is leren niet beperkt tot de school- of sportomgeving. We leren namelijk iedere dag al sinds kleins af aan. Baby’s leren hoe ze met behulp van hun handen een bal kunnen grijpen. Tieners leren op steeds jongere leeftijd de Engelse taal te beheersen door middel van films en games. Mensen op middelbare leeftijd leren dat door meer te sporten en gezonder te eten, zij langer vitaal blijven. En om de zoveel jaar heeft iedereen een nieuwe favoriete band waar ja graag naar luistert. Deze voorbeelden geven al aan dat het ‘dagelijks leren’ niet altijd intentioneel is. We proberen niet met opzet om nieuwe muziek leuk te vinden en vervolgens afscheid te nemen van onze oude voorkeuren. Net zoals dat we niet expres de intentie hebben om nerveus te zijn voor we het vliegtuig instappen of wanneer we presentaties moeten houden voor grote groepen mensen. Dus wat is dat krachtige fenomeen genaamd leren?

Leren: een definitie

In de breedste zin wordt leren gedefinieerd als een proces waarbij ervaring een permanente verandering in kennis of gedrag veroorzaakt. Dit kan met opzet zijn of onbedoeld, in voor- of tegenspoed, correct of incorrect en bewust of onbewust. Een voorwaarde voor leren is dat er altijd een interactie is tussen de persoon en de omgeving. En dat is soms niet zo eenvoudig als het lijkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 95% van ons gedrag bestaat uit onbewuste handelingen en geautomatiseerd gedrag. Oftewel, wil je patronen doorbreken en nieuwe gewoontes aanleren? En deze ook daadwerkelijk tonen in je gedrag in de praktijk? Dan moet je de uitdaging van het leren aangaan. En dat gaat niet vanzelf, maar met vallen en opstaan.

Motivatie en commitment

Het is heel belangrijk dat als je wilt leren, je daar een bepaalde commitment voor hebt. Je moet toegewijd zijn, een bepaalde inzet tonen en dus écht willen leren. Als jij niet écht wilt, dan ga je echt niet anders denken, doen of handelen. Daarnaast wordt het leerproces ook veel leuker als je daadwerkelijk zelf wilt veranderen en er mee aan de slag wilt. En dat vraagt ook een stukje lef en moed. Want nieuw gedrag ligt buiten je comfortzone. En jij bent de enige die jezelf kan veranderen.

Mindset

De vraag of onze intelligentie en aanleg tot bepaalde vaardigheden vaststaan is al eeuwenoud. Kan je, door te leren, bepaalde capaciteiten verder ontwikkelen? Of zijn deze vooraf al genetisch bepaald en daarmee vaststaand? De Amerikaanse psychologe Carol Dweck (2006) deed onderzoek naar de motivatie en prestaties van leerlingen en concludeerde dat er twee soorten mindsets (denkstijlen) zijn: de fixed mindset en de growth mindset.

Mensen met deze laatste mindset (growth) hebben de overtuiging dat je capaciteiten kunt ontwikkelen. Falen betekent enkel dat je meer moet oefenen en moet proberen het best uit je zelf te halen. Van feedback kun je leren. En wat je kunt leren is grenzeloos. Alles is mogelijk.

Mensen met een fixed mindset hebben de overtuiging dat capaciteiten vaststaan. Op het moment dat je ergens succes in hebt, dan heb je daar talent voor. Dingen waar je minder goed in bent probeer je te vermijden. Op die manier maak je geen fouten en krijg je geen negatieve feedback. Succes van anderen kan bedreigend zijn. In deze groep komt perfectionisme en faalangst vaak voor. Er wordt vaak gezocht naar bevestiging vanuit de omgeving voor iemand zijn of haar intelligentie of persoonlijkheid. Ze willen slim over komen en zeker niet dom lijken.

Als je leren leuk vindt, open staat voor ontwikkeling en gelooft dat je kan veranderen dan is je leereffect vaak groter dan wanneer je dat niet vindt. Een positief kritische blik zal je dus helpen om succesvol tot een succesvolle gedragsverandering te komen.

Doelen stellen

Motivatie, commitment en mindset alleen zijn nog niet genoeg. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het concreet maken van datgene wat jij wilt leren (je leerdoel) ervoor zorgt dat de kans dat je je leerdoel daadwerkelijk behaalt, drie maal zo hoog ligt! Door je doelen zo SMART mogelijk op te schrijven is de kans van slagen meer dan 90%.

Stok achter de deur

Goede voornemens om aan de slag te gaan zijn mooi, maar zonder daadwerkelijke actie hebben ze natuurlijk geen zin. Daarom kan een stok achter de deur erg behulpzaam zijn. Iemand die jou kan herinneren aan de doelen die je hebt gesteld of die je kunt gebruiken als sparringpartner tijdens jouw leerproces. Maak daarom gebruik van supporters vanuit je directe omgeving. Dit kan zowel iemand zijn als je werk- als je privéomgeving. Vraag jezelf af hoe jouw supporter jou kan helpen. Waar het om gaat is dat jij het gevoel hebt dat deze persoon bij kan dragen aan jouw persoonlijke of professionele ontwikkeling.

Korte routinematige leermomenten

Je zult merken dat je de ene dag meer gemotiveerd bent dan de andere. Zelfs gedurende de dag fluctueert onze motivatie sterk. Leer daarom altijd in kleine stapjes, bij voorkeur op vaste momenten tijdens de dag of week. Het nieuwe gedrag zó klein kaken dat je er nauwelijks motivatie voor hoeft op te brengen. Bijvoorbeeld als je graag wilt leren presenteren, focus je dan eerst alleen op je stemgebruik.

Heb je dat onder de knie dan kun je de daarna aan de slag met je lichaamshouding: je gebruik van je handen, de opkomst op het podium, etc. Langzame en continue vooruitgang leidt tot blijvende (gedrag)verandering. Twee keer een uur is beter dan één keer twee uur. Kies er ook voor om na een blok leren een kwartier in te plannen waarin je even iets doet dat totaal niet met leren te maken heeft. Kom bij voorkeur in beweging door bijvoorbeeld een korte wandeling te maken. Dit zorgt ervoor dat de informatie goed verwerkt kan worden.

Vlieguren maken

Om je prestaties te verbeteren of om bepaalde vaardigheden te leren beheersen, ontkom je niet aan oefenen. Oefenen, oefenen en oefenen. Aandachtig, doelgericht en vooral specifiek oefenen én op een goede manier omgaan met feedback draagt bij aan succesvol leren. Elke keer als je nieuw gedrag herhaalt, maak je de nieuwe gebaande paden in je brein steviger. En die zorgen er uiteindelijk voor dat je nieuwe gedrag een gewoonte wordt.

Samengevat

Jij bent zelf in staat om het maximale uit jezelf en eventuele leertrajecten waaraan je deelneemt. De volgende tips en tricks dragen daar aan bij:

  • Je moet zelf willen leren en veranderen
  • Durf uit je comfortzone te stappen
  • Schrijf je leerdoelen op en deel deze met anderen
  • Focus op nieuw gedrag (niet op het afleren van oud gedrag)
  • Betrek een supporter bij jouw leerproces
  • Begin met kleine stapjes
  • Plan regelmatig (korte) routinematige leermomenten in
  • Oefen, oefen en blijf oefenen!

HR Performance Program

Misschien heb je vragen over hoe jij leren en ontwikkelen zo effectief en efficiënt mogelijk aandacht kunt geven binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van jullie leercultuur, persoonlijke ontwikkelplannen, of het trainen en opleiden van jouw medewerkers. Wil jij hierover met ons sparren? Dat kan natuurlijk! Je bereikt ons via telefoonnummer +31 (0)572 362008 of info@smitdevries.nl.

Related posts